Zamczyska Winter Trail

Regulamin Zamczyska Winter Trail 06.01.2024

1.Opis zawodów:

Bieg Zamczyska Winter Trail ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest:

Fundacja LISTEK
ul.Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

3. Termin i miejsce:

06.01.2024 (sobota, święto Objawienia Pańskiego – Trzech Króli)

START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem. (Mapa TUTAJ)

4.Program:

06.01.2024:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

8:00 – 9:15 Praca Biura Zawodów
09:30 – Start trasy Orszak Trzech Króli 12km
11:30 – Dekoracja najlepszych
12:00 – Zamknięcie imprezy

5.Przebieg trasy

Dystans: 12,5km
Suma przewyższeń: +650m
Przebieg trasy według mapki poniżej.
Ślad GPX do pobrania: TUTAJ

 

6.Punkty odżywcze:

Na trasie umieścimy dwa punkty kontrolne i nawadniania.

7.Limity czasu:

Na pokonanie trasy zawodnicy mają 2h 30′.

8.Limit uczestników:

Limit zgłoszeń wynosi 185 osób*.

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

Gwarancja otrzymania pełnego pakietu startowego tylko dla pierwszych 185 osób. Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń dla osób zapisanych powyżej limitu 185 osób.

9.Uczestnictwo i zgłoszenia:

a) Rejestracja na bieg jest możliwa po przejściu do zakładki ZAPISY

b) Graniczną datą przyjmowania nowych zgłoszeń drogą internetową jest 31.12.2023.

c) W przypadku przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega zamknięcie zapisów po jego osiągnięciu.

d) W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc, organizator przewiduje udostępnienie wolnych miejsc do puli zapisów w dniu imprezy.

c) Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 31.12.2023 r.

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10. Wpisowe:

Kwota wpisowego do 31.12.2023: 80zł
Kwota wpisowego od 01.01.2024 do 06.01.2024: 90zł

Dane do wpłaty:

Fundacja LISTEK
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

nr konta (ALIOR) :  77 2490 0005 0000 4530 1069 6923

tytułem: Imię i Nazwisko, Zamczyska Winter Trail

Po dokonaniu rejestracji na imprezę, czas na wniesienie opłaty startowej wynosi 48h. 

11.Świadczenia:

Gwarancja otrzymania pełnego pakietu startowego tylko dla pierwszych 185 osób. Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń dla osób zapisanych powyżej limitu 185 osób.
W ramach pełnego pakietu zawodnicy otrzymają:

– Pomiar czasu,
– numer startowy,
– zabezpieczenie i pomoc medyczną,
– dwa punkty nawadniania na trasie,
– pamiątkowy medal za ukończenie biegu,
– zimową czapkę techniczną,
– szarlotkę po biegu,
– obsługę fotograficzną imprezy,
* nagrody dla najlepszych open i w kategoriach wiekowych

12.Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– OPEN, TOP3  kobiety i mężczyźni (pamiątkowa statuetka z postacią jednego z Trzech Króli + nagroda rzeczowa/voucher)
– Wiekowe* dla kobiet i mężczyzn TOP3 według podziału: 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+ / decyduje rocznik / (pamiątkowa statuetka z postacią jednego z Trzech Króli)
*nagrody w kategoriach wiekowych NIE pokrywają się z kategorią OPEN.


14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 2h30′. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach odżywczych.  Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

Zamczyska Winter Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 570 689 111