Kontakt

Zachęcamy do kontaktu z nami w sprawach biegu, wolontariatu czy wsparcia imprezy.

e-mail: kontakt@zamczyskatrail.com
tel.: 570 689 111