Regulamin

Regulamin IX Zamczyska Trail

1.Opis zawodów:

Bieg Zamczyska Trail ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest:

Fundacja LISTEK
ul.Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów
NIP: 8133873547

Bieg jest organizowany pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów, we współpracy z klubem biegacza Finisz Rymanów.

3. Termin i miejsce:

28.04.2024

START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem. (Mapa TUTAJ)

4.Program:

27.04.2024:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

18:00-20:00 Praca Biura Zawodów

28.04.2024:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

7:45 – 9:00 Praca Biura Zawodów
09:15 – Start Półmaratonu Zamczyska 21km
09:20 – Start Dychy na Zamczyska 10km
12:30 – Dekoracja Najlepszych OPEN/Wiekowe
13:15 – Zakończenie Zamczyska Trail

5.Przebieg i opis trasy

Szczegółowe mapy tras znajdują się w zakładce TRASY.

Półmaraton Zamczyska
Dystans 21km, +1100m przewyższenia:

START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska, przekroczenie drogi i dalej na szczyt dawnego wyciągu narciarskiego – następnie szlakiem wokół góry Mogiła, dobicie do szlaku czerwonego i odbicie na szlak czarny przez górę Glorietkę – zbieg na dół do Deszna po czym dalej ścieżką fitness do Wołtuszowej, znowu polana zbójnicka i kolejny atak na Zamczyska, powrót ze szczytu tą samą drogą co pierwszy wybieg – META – altany nad Czarnym Potokiem

Dycha na Zamczyska
Dystans 10km, +600m przewyższenia:

START – START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska. Tutaj trasa dychy rozdziela się z trasą Półmaratonu. Zawodnicy z Dychy skręcają ostro w lewo i biegną dalej 800m asfaltem już do mety.

6.Punkty odżywcze:

7km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola
18km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola

7.Limity czasu:

Półmaraton Zamczyska -3h45′
Dycha na Zamczyska- 2h15′

8.Limit uczestników:

Półmaraton – 125 osób
Dycha – 110 osób

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.
Gwarancja otrzymania pełnego pakietu startowego tylko dla uczestników zarejestrowanych i opłaconych do 15.04.2024.


9.Uczestnictwo:

a) Rejestracja na bieg jest możliwa po przejściu do zakładki ZAPISY

b) Graniczną datą przyjmowania nowych zgłoszeń drogą internetową jest 21.04.2024.

c) W przypadku przekroczenia limitu miejsc organizator zastrzega zamknięcie zapisów po jego osiągnięciu.

d) W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc, organizator przewiduje udostępnienie wolnych miejsc do puli zapisów w dniu imprezy.

c) Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat; (istnieje możliwość startu zawodników od lat 16 na trasie 10km tylko po stawieniu się w biurze zawodów z rodzicem/opiekunem i po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z organizatorem)

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 48h po dokonaniu rejestracji;

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie.

10. Wpisowe i zapisy:

a) Zapisy na bieg odbywają się w systemie raatiming.pl i trwają do 21.04.2024 lub do wyczerpania limitu miejsc.

b) Wpisowe różni się w zależności od wybranego dystansu i daty wniesienia.

Półmaraton i Dycha na Zamczyska:
do 31.01.2024 80zł
od 01.02.2024 do 31.03.2024 100zł
od 01.04 do 21.04.2024 110zł

c) W przypadku braku wniesienia opłaty startowej organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia zgłoszenia w dowolnym momencie w przypadku konieczności zwolnienia miejsc na listach startowych. O wysokości opłaty startowej decyduje data przelewu, nie data rejestracji. Poniżej zamieszczamy dokładną informację.

d) Dane do wpłaty:

Fundacja LISTEK
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów

nr konta (ALIOR) :  77 2490 0005 0000 4530 1069 6923

tytułem: Imię i Nazwisko, Zamczyska Trail, Dystans (np.10km)

przykładowy tytuł przelewu zawodnika zarejestrowanego na Dychę na Zamczyska:   Jan Kowalski, Zamczyska Trail 10km

W przypadku gdy chcesz otrzymać fakturę, prosimy po rejestracji a przed wniesieniem opłaty startowej przesłać dane do FV w wiadomości e-mail.

Po dokonaniu rejestracji na imprezę, czas na wniesienie opłaty startowej wynosi 48h.

e) W przypadku rezygnacji istnieje możliwość zwrotu wpisowego w kwocie 100% wartości do 29.02.2024 oraz w kwocie 60% wartości do 31.03.2024. Od 01.04.2024 opłata startowa nie jest zwracania. Istnieje możliwość bez kosztowego przepisania pakietu na innego uczestnika do 24h przed startem imprezy.

11.Świadczenia:

Gwarancja otrzymania pełnego pakietu startowego tylko dla osób zarejestrowanych i opłaconych do dnia 01.04.2024. Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń dla osób zapisanych po 01.04.2024.

W ramach pakietu zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu,
– numer startowy,
– zabezpieczenie i pomoc medyczną,
– dwa punkty nawadniania na trasie,
– pamiątkowy metalowy medal za ukończenie biegu,
– pamiątkowy gadżet z logo – pasek na numer startowy,
– szarlotkę po biegu,
– obsługę fotograficzną imprezy,
* nagrody dla najlepszych open i w kategoriach wiekowych

12.Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– OPEN, TOP3  kobiety i mężczyźni (pamiątkowa statuetka + nagroda rzeczowa/voucher)
– Wiekowe* dla kobiet i mężczyzn TOP3 według podziału: 18-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60+ (pamiątkowa statuetka lub dyplom)
*nagrody w kategoriach wiekowych nie pokrywają się z kategorią OPEN.

– Nagroda specjalna za ustanowienie rekordu trasy na obu dystansach 21km i 10km dla K i M.

14.Bezpieczeństwo:

a) Na trasie biegu limit czasu wynosi 3h45′ dla 21km, 2h15′ dla 10km. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach odżywczych.  Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy.

b) Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

c) Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność.

d) W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika. 

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

a) Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

b) Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

c) Zamczyska Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

d) Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

e) – Reklamacje przyjmujemy drogą elektroniczną pod adresem kontakt@zamczyskatrail.com oraz tradycyjną pocztą pod adresem Fundacja LISTEK, ul.Ignacego Paderewskiego 190, 35-330 Rzeszów. Reklamacje rozpatrywane są do 14dni od daty złożenia. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres, powód reklamacji, numer telefonu oraz adres e-mail. Informacja o statusie reklamacji została wysłana w formie wiadomości sms, natomiast odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail podany w piśmie reklamacyjnym.

f) Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 570 689 111