Regulamin

Regulamin Zamczyska Trail

1.Opis zawodów:

Bieg Zamczyska Trail ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest Kardach T.T.E. – Kamil Kardach. Bieg jest organizowany pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów, we współpracy z klubem biegacza Finisz Rymanów.

3. Termin i miejsce:

12.06.2021 – Zamczyska Trail

START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem. (Mapa TUTAJ)

4.Program:

12.06.2020:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

8:00 – 9:00 Praca Biura Zawodów
09:30 – Start Zamczyska Trail 10km
09:35 – Start Zamczyska Trail 21km
10:55 – Dekoracja najlepszych Panów 10km
11:00 – Dekoracja najlepszych Pań 10km
11:45 – Dekoracja najlepszych 21km
14:00 – Zakończenie Zamczyska Trail


5.Przebieg i opis trasy

Dystans 21km, +1100m przewyższenia:

START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska, przekroczenie drogi i dalej na szczyt dawnego wyciągu narciarskiego – następnie szlakiem wokół góry Mogiła, dobicie do szlaku czerwonego i odbicie na szlak czarny przez górę Glorietkę – zbieg na dół do Deszna po czym dalej ścieżką fitness do Wołtuszowej, znowu polana zbójnicka i kolejny atak na Zamczyska, powrót ze szczytu tą samą drogą co pierwszy wybieg – META – altany nad Czarnym Potokiem

Dystans 10km, +600m przewyższenia:

START – START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska. Tutaj trasa dychy rozdziela się z trasą Półmaratonu. Zawodnicy z Dychy skręcają ostro w lewo i biegną dalej 800m asfaltem już do mety.

Trasa obu dystansów wiedzie terenem górzystym, wytyczonymi szlakami jak i leśnymi dzikimi ścieżkami drogami utwardzonymi jak i asfaltowymi. Oba dystanse cechuje bardzo duża suma przewyższeń, jednym słowem hardkorowo!

6.Punkty odżywcze:

5km – Woda,
7km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola
18km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola

7.Limity czasu:

Półmaraton Zamczyska -3h30′ (dodatkowo limit na 18km: 3h)
Dycha – 2h

8.Limit uczestników:

Półmaraton – 150 osób
Dycha – 100 osób

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

9.Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 10.06.2020 r. 

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10.Opłata startowa:

Start zapisów: 12 Styczeń 2021
Zamknięcie zapisów: 06.06.2021
Rejestracja: www.zamczyskatrail.com oraz link na FB

Półmaraton

80zł

Dycha

70zł

Opłatę startową należy wpłacić na:

Kardach T.T.E
ul.Paderewskiego 190,
35-330 Rzeszów

tytułem: Opłata Startowa, Dystans (np. 10km), Imię i Nazwisko

konta: 25 2490 0005 0000 4000 7066 1569

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy – pakiet startowy – napoje izotoniczne, wodę, colę, przekąski na punktach odżywczych – posiłek po biegu  – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów).

12,Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje

– Nagroda specjalna za ustanowienie rekordu trasy na obu dystansach dla K i M.


14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 3h30′ dla 21km i 2h dla 10km. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach odżywczych.. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika. 

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

Zamczyska Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 570 689 111