Regulamin

Regulamin Zamczyska Trail a dla dystansów 21km i 10km.

1.Opis zawodów:

Bieg Zamczyska Trail ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega nieoznakowanymi jak i oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo doznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.

2. Organizator:

Organizatorem biegu jest Kardach T.T.E. – Kamil Kardach. Bieg jest organizowany za pod patronatem Burmistrza Gminy Rymanów, we współpracy z klubem biegacza Finisz Rymanów.

3. Termin i miejsce:

24.06.2017, Rymanów Zdrój, START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem.

4.Program:

23.06.2017:
(Galeria Zdrój, ul.Zdrojowa 40, 38-481 Rymanów Zdrój)

-18:00 – 20:00 Praca Biura Zawodów 
-20:00 – Odprawa zawodników (kilka słów dla wszystkich chętnych, odprawa nie jest obowiązkowa)

24.06.2017:  (Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów Zdrój)

8:30 – 9:30 Praca Biura Zawodów
10:00 – Start Półmaratonu Zamczyska
10:15 –Start Dychy na Zamczyska
13:40 – zamknięcie mety dla Półmaratonu
12:05 – zamknięcie mety dla Dychy
13:45 – Dekoracja zawodników oraz wręczenie nagród
14:30 – Zakończenie Zamczyska Trail

5.Przebieg i opis trasy

Dystans 21km, +1100m przewyższenia:

START – Rymanów Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – rozbieganie w parku Zdrojowym – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – zbieg do polany zbójnickiej i kolejny ostry podbieg na Zamczyska – Minięcie szczytu po lewej stronie i zbieg do ulicy PCK, dalej w dół do centrum Uzdrowiska, przekroczenie drogi i dalej na szczyt dawnego wyciągu narciarskiego – następnie szlakiem wokół góry Mogiła, dobicie do szlaku czerwonego i odbicie na szlak czarny przez górę Glorietkę – zbieg na dół do Deszna po czym dalej ścieżką fitness do Wołtuszowej, znowu polana zbójnicka i kolejny atak na Zamczyska, powrót ze szczytu tą samą drogą co pierwszy wybieg – META – altany nad Czarnym Potokiem

Dystans 10km, +400m przewyższenia:

START – Rymanów Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – następnie ostry podbieg +200m na 1,5km na szczyt Zamczysk – Zbieg ze szczytu, po czym atak na górę Dział – dalej polany Wołtuszowej – następnie ścieżką fitness po w kierunku Domu Wczasów Dziecięcych, po czym odbicie na nieoznakowaną scieżkę, przedarcie się przez błoto i zarośla i wybiegnięcie do drogi asfaltowej, koło sanatorium Maria, stąd już tylko 500m do mety.

Trasa obu dystansów wiedzie terenem górzystym, wytyczonymi szlakami jak i leśnymi dzikimi ścieżkami drogami utwardzonymi jak i asfaltowymi.

6.Punkty odżywcze:

5km – Woda,
7km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola
11km –  Woda, rodzynki
18km – Jedzenie, Woda, Izo, Cola

7.Limity czasu:

Półmaraton Zamczyska -3h40′ (dodatkowo limit na 11km: 1h45′ co daje średnią 9:30min/km)
Dycha – 1h50″h

8.Limit uczestników:

Półmaraton – 200 osoób
Dycha – 100 osób

*Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu miejsc oraz wykorzystania dodatkowych miejsc do własnej dyspozycji.

9.Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Niezbędne jest też wcześniejsze doświadczenie w biegach w trudnym terenie. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową do 15.06.2017 r. (Miejsce na liście startowej otrzyma pierwszych 200 w przypadku Półmaratonu i 100 w przypadku Dychy osób, które poprawnie zarejestrują się w systemie zapisów i wniosą opłatę startową. Osoby, które nie wpłacą opłaty startowej po osiągnięciu limitu zostaną wykreślone z listy)

– odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

10.Opłata startowa:

Start zapisów: 01 LUTY 2017, godz. 18:30
Zamknięcie zapisów: 16 czerwiec
Rejestracja: www.zamczyskatrail.com oraz link na FB

od do Półmaraton / Dycha
01.02.2017 – 05.02.2017: 50zł / 40zł
06.02.2017 – 28.02.2017: 60zł / 50zł
01.03.2017 – 30.04.2017: 70zł / 60zł
01.05.2017 – 16.06.2017: 80zł / 70zł

Opłatę startową należy wpłacić na:

Kardach T.T.E – Kamil Kardach
ul.Kasztanowa 1/33,
38-481 Rymanów Zdrój

tytułem: Opłata Startowa Zamczyska Trail, 21km/10km, Imię i Nazwisko
nr. konta: 89 2490 0005 0000 4000 5268 3213

Zapisy zostaną zamknięte po osiągnięciu limitu zawodników. Więcej info w regulaminie. Pamiętaj, rejestrując się na Zamczyska Trail akceptujesz regulamin i wszystkie jego postanowienia.

Opłata startowa może zostać zwrócona w całości do 14dni od jej wpłynięcia na konto organizatora. Po tym okresie możliwe jest jedynie jej częściowe zwrócenie. Jednak istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na innego zawodnika. W celu przepisania pakietu należy przesłać odpowiednie oświadczenie na mail organizatora, tylko i wyłącznie z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Pakiet zostanie przepisany na innego wskazanego zawodnika. Przepisanie pakietu jest możliwe do 15.06.2017.

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy – pakiet startowy – napoje izotoniczne, wodę, colę, przekąski na punktach odżywczych – posiłek po biegu, z niespodzianką  – zabezpieczenie i pomoc medyczną – medal za ukończenie biegu – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów) – kupon na losowanie nagród po biegu. 

12,Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

13.Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

14.Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu limit czasu wynosi 3h30′ dla 21km i 1h45’h dla 10km. Dodatkowe limity będą określone są na poszczególnych punktach odżywczych.. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limitach proszeni są o opuszczenie trasy.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza. Trasa biegu zakłada dwa przebiegnięcia przez drogę publiczną, prosimy w tych dwóch punktach zachować szczególną ostrożność.

4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika. 

15.Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16.Postanowienia końcowe:

Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

Zgubienie lub nie oddanie chipa pomiaru czasu wiążę się z karą do 100zł

Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni, toalet jak i prysznica.

Zamczyska Trail jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 669 436 177 w godzinach pon-pt 17:00 do 20:00 lub w sytuacji braku uzyskania połączenia wiadomość SMS.