Mogiła Fun&Run

Regulamin biegu

1.Opis zawodów:

Bieg Mogiła Fun&Run ma charakter biegu górskiego, którego trasa przebiega oznakowanymi szlakami turystycznymi. Całość trasy będzie dodatkowo oznakowana przez organizatora w celu jak najłatwiejszej nawigacji podczas zawodów.  Trasa biegu to górka pętla, która zawodnicy w zależności od wybranego dystansu pokonują 3 lub 6 razy. Bieg odbywa się tylko na terenie leśnym, 100% teren.

Zapisy: https://zapisy.raatiming.pl/rejestracja-mogila-funrun/

Listy startowe: https://zapisy.raatiming.pl/listy-mogila-funrun/

2. Organizator:

Kardach Trade Travel Events – Monika Kardach
ul. Ignacego Paderewskiego 190
35-330 Rzeszów
NIP: 8133587037

3. Termin i miejsce:

Bieg odbędzie się 18.09.2021 w Rymanowie-Zdroju.

Biuro zawodów: Altany nad Czarnym Potokiem (tam gdzie Zamczyska i Jaga)
Lokalizacja: https://goo.gl/maps/qrue2LKeCcuPUkbR8

Start/Meta biegu: https://goo.gl/maps/YB4g8mXrnm2DCmLu8

Zapisy: https://zapisy.raatiming.pl/rejestracja-mogila-funrun/

Listy startowe: https://zapisy.raatiming.pl/listy-mogila-funrun/

4.Program: 

18.09.2021

Miejsce startu/mety biegu, przy pensjonacie Villa Maja na czerwonym szlaku

08:00 – 08:45 Wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów
09:00 – Start dystansu 6x Mogiła
09:15 – Start dystansu 3x Mogiła
11:45 – Dekoracja najlepszych 3x Mogiła
12:15 – Dekoracja najlepszych 6x Mogiła

5.Przebieg i opis trasy

Bieg odbywa się na leśnej pętli o długości 4km i przewyższeniu +240m.

Dwa dystanse do wyboru: 3x Mogiła i 6x Mogiła

Trasa: https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/127063

6.Punkty odżywcze:

Na trasie będzie znajdować się samoobsługowy punkt nawadniania:
Woda
Cola
Izo
– obowiązują własne kubeczki,

W miejscu startu/mety będą dwa stoły na których będzie można zostawić sobie coś do „porwania” przed kolejną pętlą.

7. Limity czasu:

3x Mogiła 3h (12km)
6x Mogiła 4h15′ (24km)

8. Limit uczestników:

3x Mogiła 75 uczestników
6x Mogiła 75 uczestników

9. Uczestnictwo:

Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

– mieć ukończone 18 lat;

– zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

– wnieść opłatę startową;

– podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

– stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie;

– przynieść wypełnione oświadczenie dotyczące informacji w związku z sytuacją epidemiologiczną.

b) Wyposażenie obowiązkowe

– numer startowy (przypięty w widocznym miejscu)
– Buty trailowe
– Naładowany telefon komórkowy wraz z wprowadzonymi numerami alarmowymi podanymi przez organizatora
– maseczka lub chusta do zakrywania ust i nosa podczas odbierania pakeitów startowych, przed startem i na mecie biegu.

10.Opłata startowa:

55zł

Opłatę rejestracyjną należy wpłacić na poniższe dane:

Kardach T.T.E
ul.Paderewskiego 190,
35-330 Rzeszów

tytułem: Opłata Startowa, Mogiła, Imię i Nazwisko

konta: 25 2490 0005 0000 4000 7066 1569

Zapisy: https://zapisy.raatiming.pl/rejestracja-mogila-funrun/

Listy startowe: https://zapisy.raatiming.pl/listy-mogila-funrun/

 

Każdy uczestnik, który chce otrzymać fakturę proszony jest o zgłoszenie tego faktu przed dokonaniem opłaty startowej.

11.Świadczenia:

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

– Pamiątkowy drewniany medal
– pamiątkowy gadżet
– Posiłek i piwo po biegu
– Napoje na punkcie odżywczym
– Zabezpieczenie medyczno – ratownicze
– Trasę z certyfikatem ITRA
– Pomiar czasu

12. Zasady panujące w czasie biegu:

– w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

– obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

– poszkodowanemu zawodnikowi należy udzielić pomocy jeżeli taka jest konieczna, nie udzielenie pierwszej pomocy jest regulowane prawnie. Gdy zawodnik może zaczekać na pomoc, lub jasno mówi, że jej nie potrzebuje nie ma problemu z kontynuowaniem biegu.

13. Klasyfikacje:

– Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn. Dla najlepszych przewidziane są drobne nagrody rzeczowe.

14. Bezpieczeństwo:

1.Na trasie biegu obowiązuję limity czasowe. Patrz punkt 7 regulaminu.

2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

3. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

4. Organizator nie zapewnia transportu zawodników rezygnujących z biegu w innych miejscach niż punkty odżywcze. Transport będzie dostarczony tylko zawodnikom nie mogącym samodzielnie dalej kontynuować biegu.

15. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

– Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

16. Postanowienia końcowe:

– Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

– Toalety będą dostępne tylko przy kortach tenisowych.

– Mogiła Fun&Run jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

– Organizator zastrzega wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji i nagród.

– Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: kontakt@zamczyskatrail.com oraz 570 689 111.